top of page

Ansök till skolan

Maria Elementarskola är en fristående skola. För att Ditt barn ska börja i förskoleklassen måste Du ansöka om plats. När ansökan skickats in får Du en bekräftelse på mail. Personuppgifter behandlas i enighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Antagningsregler

Geografisk närhet är den huvudsakliga principen för antagning till förskoleklass på Maria Elementarskola. Södermalm och Gamla Stan är utgångspunkt för antagningen. Det innebär att vi inte har en kölista, däremot en intresselista som vi använder vid intaget. Därför, anmäl er gärna via ansökningsformuläret ovan. Från förskoleklass har eleverna garanti att få börja årskurs 1. Syskon till elever på skolan som bor i ovan nämnda områden antas i första hand. Syskonförturen gäller ända till och med årskurs 5. När syskonet som går i skolan startar årskurs 6, upphör förturen för det yngre syskonet. Då tar vi främst in efter närhetsprincipen. 

 

I några årskurser finns utrymme för att ta emot flera elever. Vårdnadshavare kan anmäla intresse för elever som vill börja i skolan i andra årskurser. Detta görs också i ansökningsformuläret. Maila samtidigt expeditionen@mariaelementarskola.se

 

Vid frågor kring antagningen, kontakta gärna biträdande rektor 073-625 09 60. Du kan också maila frågor till expeditionen@mariaelementarskola.se  

bottom of page