top of page

Ambition och regler

Maria Elementarskolas ambition

Maria Elementarskola ambition är att ge eleverna en god grund att bygga vidare på inom humanistiska och naturvetenskapliga ämnesområden, samt utveckla elevernas musikaliska, konstnärliga och idrottsliga intressen. För att lyckas med det betonar vi vänlighet, artighet och generositet i samvaron i skolan. Vi fördömer inte klasskamraters åsikter utan hjälper varandra att argumentera och problematisera i akademisk anda. Därmed bidrar vi till en god studiemiljö och arbetsro.

För att vi ska trivas i skolan arbetar vi för

 •  att alla ska känna sig trygga och må bra i skolan,

 •  ingen ska bli utsatt för kränkande behandling eller mobbning,

 •  respekt och vänlighet mot kamrater och alla som arbetar i skolan,

 •  att alla använder ett vårdat språk,

 •  att alla värnar om skolans material och lokaler.

Elev

 • lämnar ej skolan under skoldagen utan att meddela det,

 • tar av mössa, keps och huva inomhus, och har en vårdad klädsel,

 • äter inte godis, dricker läsk, sport- och energidryck eller tuggar tuggummi under skoldagen,

 • följer skolans mobilpolicy, vilket innebär att mobil/mobilklocka placeras i ett särskilt skåp i klassrummet under skoldagen,

 • ger arbetsro, kommer i tid till lektioner och har med sig böcker och material,

 • i årskurs 6 till 9 tar med sig sin skoldator till skolan varje dag och ser till att datorns batteri är laddat. Datorn används enligt lärarens anvisningar,

 • använder inte fysiskt eller psykiskt våld. Elev känner till att all kränkande behandling eller nedvärderande kommentarer är förbjudna

 • uppmärksammar och vänder sig till skolpersonal eller någon annan vuxen om du ser eller misstänker att en skolkamrat utsätts för våld eller trakasserier eller på något sätt lämnas utanför gemenskapen,

 • ansvarar för en trivsam arbetsmiljö, vilket innebär att man inte skräpar ner, klottrar, spottar eller på annat sätt orsakar skadegörelse.

 • På rasterna går vi ut och stannar på skolgården om inte läraren meddelar något annat. Under långraster får årskurs 7 till 9 lämna skolgården.

 • Vi strävar efter att alla ska ha det bra under rasterna.

 • Vi leker med snön men kastar inte snöboll på varandra.

bottom of page