top of page

Tillåtelse för barn att gå hem själv.

Tillåtelse för barn att gå hem själv från fritidshem
Förskoleklass till årskurs 3

För barn i behov av stöd i form av extra anpassning och barn i behov av särskilt stöd

Observara att läkarintyg behövs vid allergier.

Vi ger vårt samtycke till att ovan information överlämnas till mottagande personal

bottom of page