top of page

Behov as särskild kost

Här är en blankett om ni önskar specialkost för skolmaten i Maria Elementarskola. Beskriv behov av särskild kost samt anledning i blanketten.

För barn i behov av stöd i form av extra anpassning och barn i behov av särskilt stöd

Observara att läkarintyg behövs vid allergier.

Vi ger vårt samtycke till att ovan information överlämnas till mottagande personal

bottom of page