top of page

Skoltidningen

skoltidning maria elementarskola

Maria Elementarskolas egen tidning är fullmatad med intressanta artiklar. Redaktionen består av elever i årskurs 8.

I reportage berättar vi om våra upplevelser av allt från skolans vardag till olika händelser i världen.

bottom of page